Volg ons op Linkedin    

Inloggen klantportaal   

Volg ons op Linkedin    

Inloggen klantportaal   

Werkcultuur in Nederland onvoldoende gericht op bewegen
Bewegen op het werk stimuleren
22-02-2024

We bewegen te weinig en we zitten te veel. Dat noemen we bewegingsarmoede. Deze stille ramp leidt in ons land jaarlijks tot 5.800 vroegtijdige overlijdens en € 2,7 miljard aan zorguitgaven. Onvoldoende bewegen kan leiden tot gezondheidsschade, zoals hart- en vaatziekten, diabetes type 2 of depressiviteit. Daar tegenover staat dat voldoende bewegen juist een grote positieve bijdrage levert aan het fysiek, mentaal, sociaal en economisch welzijn van individuele personen, organisaties en de samenleving als geheel.

Werknemers die voldoende bewegen zijn productiever. In het onderwijs is je concentratie beter. En in de zorg herstel je sneller en ben je weerbaarder tegen ziekten als je voldoende beweegt. De Nederlandse Sportraad adviseert dat dagelijks bewegen vanzelfsprekend moet worden, ook op het werk. Werkgevers moeten arbomaatregelen nemen om bewegen te integreren in de werkcultuur.

Op de werkvloeren in Nederland lopen bijna tien miljoen werknemers rond. Maatregelen op het werk om dagelijkse beweging te stimuleren, bereiken dus veel mensen en kunnen daarom groot effect hebben. In het rapport Nederland, sta op! van de Nederlandse Sportraad worden werkgevers opgeroepen om meer te doen aan de risico’s van onderbelasting op het werk. Door de toename van thuiswerken en hybride werken neemt de kans toe dat werknemers te lang en te veel zitten. Maar ook het voorkomen van fysieke overbelasting krijgt nog steeds geen structurele aandacht op de werkvloer. Verder voeren bij veel bedrijven werkgever en werknemer geen gesprekken over duurzame inzetbaarheid en vitaliteit. Het zou vanzelfsprekend moeten zijn voor werknemers om ‘fit for the job’ te blijven.

Bewegen op het werk stimuleren
Bewegen tijdens en op het werk is niet vanzelfsprekend in de Nederlandse werkcultuur, zo stelt De Sportraad. Alles in het werk is gericht op productiviteit en efficiëntie. Hierdoor neemt het risico van hoge werkdruk en werkstress toe. Meer bewegen op het werk kan al met eenvoudige maatregelen. Vergaderen en overleggen kan ook wandelend. Het werk onderbreken kan ook met beweegpauzes. Nu wordt het nemen van pauzes en het onderbreken van zitten gezien als niet-productief. Maar de werkgever moet erop wijzen dat dit juist bijdraagt aan de gezondheid van de werknemer. Die kan daardoor langer fit blijven. Vooral door thuiswerken neemt het aantal dagelijkse bewegingen af. De werkgever moet gerichte arbomaatregelen nemen om dit risico aan te pakken.

Op de website van de Nederlandse Sportraad is het advies ‘Nederland, sta op! Maak dagelijks voldoende bewegen vanzelfsprekend’ als pdf te downloaden. Voor u is het rapport ingevoegd.
NLsportraad+advies+Nederland+sta+op!+-+maak+dagelijkse+voldoende+bewegen+vanzelfsprekend+31+januari+2024

Maak werk van beweging, de hele dag!

Bron: Nederlandse Sportraad, januari 2024