Volg ons op Linkedin    

Inloggen klantportaal   

Volg ons op Linkedin    

Inloggen klantportaal   

Werk en mantelzorg
Symposium mantelzorg 1 juni 2023
9 juni 2023
Het aantal mantelzorgers neemt toe
Werk en mantelzorg: hoe te combineren?

Mantelzorgers zijn mensen die langdurig en onbetaald zorgen voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende persoon uit hun omgeving. Dit kan de partner, kind of ouder zijn, maar ook een ander familielid, vriend of kennis. Op dit moment combineert 1 op de 4 werknemers in Nederland zijn werk met de zorg voor een naaste. In de zorgsector is dit zelfs 1 op de 3 medewerkers. In 44% van de gevallen is de werkgever niet op de hoogte van de mantelzorgtaken van zijn medewerkers en 18% van het verzuim in Nederland is mantelzorg gerelateerd.

Bij Ausems en Kerkvliet zien we in de dagelijkse praktijk dat mantelzorg een thema is dat bij veel werkgevers in toenemende mate vragen oproept. Reden voor Ausems en Kerkvliet om op 1 juni jl. deel te nemen en bij te dragen aan het Symposium “Ruim baan voor de Mantelzorger” in Arnhem. Dit symposium was gericht op werkgevers met als doel om meer bekendheid en inzicht te geven in het thema mantelzorg en de deelnemers handreikingen te bieden om hun organisatie ‘mantelzorgvriendelijk’ in te richten.

Meerdere sprekers, waaronder Staatssecretaris VWS, Maarten van Ooijen, waren het eens over een aantal zaken:

 • Toon oprechte interesse; creëer een sfeer waarin het onderwerp bespreekbaar is met collega’s en leidinggevenden.
 • Geef de mantelzorger het gevoel dat er vanuit de werkgever meegedacht wordt, dat hij/zij er niet alleen voor staat.
 • Biedt maatwerkoplossingen; elke situatie is anders en vraagt om andere oplossingen.

Gerichte aandacht voor mantelzorg is van belang omdat, naast de gedachte van “goed werkgeverschap”, het risico op langdurig verzuim als gevolg van de extra belasting die mantelzorg met zich meebrengt beperkt kan worden. Door maatwerkoplossingen te bieden kan op een krappe arbeidsmarkt voorkomen worden dat medewerkers met mantelzorgtaken minder uren gaan werken of ontslag nemen waardoor arbeidspotentieel verloren gaat.

Werkende mantelzorgers hebben vooral behoefte aan flexibiliteit en begrip. Naast het “goede gesprek” zijn er meerdere praktische oplossingen die de mantelzorger kunnen helpen bij de combinatie van werk en mantelzorg. Ter inspiratie hieronder de top 10 van meest gebruikte maatwerkoplossingen:

 • Flexibiliteit in werktijd, -dag en- plaats.
 • Mogelijkheid om periodes meer of minder te werken.
 • Tijdelijk of permanent een andere project/functie.
 • Samen met collega een functie delen.
 • Thuiswerken.
 • De mogelijkheid om op werk te bellen met instanties of met thuis.
 • Bereikbaar mogen zijn tijdens werktijd.
 • Tijdige aankondiging als werktijden veranderen bijvoorbeeld in verband met overwerk/trainingen, of wanneer werk op andere locatie (verder weg) plaats vindt.
 • Invloed op het werkrooster.

Wilt u meer weten over werk en mantelzorg dan is deze website een goede kennisbron: https://www.werkenmantelzorg.nl. Natuurlijk kunt u ook altijd met ons contact opnemen!