Volg ons op Linkedin    

Inloggen klantportaal   

Volg ons op Linkedin    

Inloggen klantportaal   

Strategische samenwerking met New Heroes
Samenwerking New Heroes en Ausems en Kerkvliet
25-2-2022
Permanent blijven leren. Een must voor duurzame inzetbaarheid.

Medewerkers moeten kansen krijgen om zich voortdurend te ontwikkelen en hun kennis en vaardigheden op peil te houden. Het is een belangrijke voorwaarde om duurzaam en vitaal te kunnen blijven werken. En aansluiting te blijven houden bij een veranderende arbeidsmarkt. Ausems en Kerkvliet en New Heroes zijn een partnership aangegaan om een leven lang leren mogelijk te maken. Zodat uw en onze eigen medewerkers toegang krijgen tot hun eigen ‘leerreis’.

Om duurzaam te kunnen werken is het nodig dat medewerkers zich permanent blijven ontwikkelen en aansluiting houden bij de arbeidsmarkt. Dat vraagt om ruimte voor ontwikkeling en om inzicht in de benodigde kennis en vaardigheden (competenties), nu en in de toekomst. Omdat de vraag naar talent de komende jaren fors zal toenemen, zal het steeds moeilijker worden deze talenten aan te trekken en te behouden. Het wordt dus steeds belangrijker voor organisaties om hun huidige medewerkers blijvend te ontwikkelen. Ook medewerkers moeten een actieve rol gaan spelen en bereid zijn levenslang te leren. Succesvolle medewerkers werken voortdurend aan de ontwikkeling van hun vaardigheden. Kennis en vaardigheden blijven bij voortdurende ontwikkeling op peil. Met als gevolg meer tevredenheid over het werk en een lager verzuim. Nog meer dan ‘gezondheid’ bepaalt het (kunnen) beschikken over de juiste competenties de ‘fit’ tussen de behoeften van de organisatie en inzetbaarheid van de medewerkers. Een voorwaarde voor duurzame inzetbaarheid is ervoor te zorgen dat elke medewerker op de juiste plek zit. Past het werk nog bij de persoon en andersom. Dit wordt bepaald door het talent en de kennis, ervaring en vaardigheden en de motivatie van de medewerker in relatie tot de werkcontext. Is de medewerker in balans met zijn werkcontext, dan is er een fit: de medewerker voelt zich gezond, heeft plezier in zijn werk en presteert goed.

Zie de flyer over onze samenwerking. Werk aan jezelf