Volg ons op Linkedin    

Inloggen klantportaal   

Volg ons op Linkedin    

Inloggen klantportaal   

Mentale gevolgen van geldzorgen
Werken aan financiële gezondheid
9-12-2022
Wat kun je als wekgever doen?

De schuldenproblematiek in Nederland neemt toe. Maar liefst 8% van de huishoudens heeft problematische schulden en een nog veel hoger percentage is financieel kwetsbaar. Opvallend is ook dat ruim 40% van de huishoudens met geregistreerde schulden een werkende kostwinner heeft. Een teken dat ook de werkende bevolking bepaald niet buiten schot blijft. Inmiddels heeft vier op de vijf werkgevers te maken met medewerkers in financiële problemen. Dat blijkt uit een recente peiling van Deloitte onder 258 bedrijven. Bij 62% is er zelfs sprake van loonbeslagen. Cijfers waar grote problemen achter schuilgaan.

Voor werkgevers is er alle reden om aandacht aan deze problemen te besteden. Ook al omdat de gevolgen voor een deel bij hen terechtkomen. Medewerkers met schulden zijn gemiddeld 20% minder productief dan hun financieel gezonde collega’s en verzuimen 7 extra dagen per jaar. Ze zijn ook minder betrokken bij hun werk en het bedrijf en het risico op uitval door stress of een depressie is hoger. Er is bovendien aangetoond dat het IQ daalt onder financiële stress. Volgens het CBS kost een ‘arme’ medewerker een werkgever gemiddeld € 13.000,- per jaar. Alleen al daarom loont het de moeite om te investeren in het verlichten van de financiële problemen van je medewerkers. In deze tijd van krapte op de arbeidsmarkt wordt het voor werkgevers nog belangrijker om hun medewerkers zo vitaal en productief mogelijk aan het werk te houden.

Signalen duiden op geldproblemen

De belangrijkste stap is daarom dat uw organisatie achterhaalt of er werknemers zijn die kampen met schulden. Omdat er een taboe op heerst, en omdat mensen met schulden zich vaak schamen en ervoor kiezen om hun kop in het zand te steken, is dit nog niet zo makkelijk. Vaak zijn werkgevers pas op de hoogte van schuldenproblematiek als het te laat is, bijvoorbeeld als er beslag wordt gelegd op het salaris (loonbeslag).U kunt werknemers niet dwingen openheid te geven, maar de drempel is wel te verlagen. Maak het onderwerp bespreekbaar door er regelmatig aandacht aan te besteden, bijvoorbeeld via leidinggevenden. Maak ook duidelijk dat een eventuele vertrouwenspersoon bedoeld is als aanspreekpunt voor werknemers met schulden. Ook als werknemers niet zelf naar voren treden, zijn er signalen die kunnen duiden op geldproblemen, zoals het ontlopen van sociale activiteiten.

Discreet omgaan met situatie

Als het bij u bekend is dat een werknemer schulden heeft, is het belangrijk dat u discreet omgaat met de situatie. Natuurlijk vanwege de schaamte die veel schuldenaren ervaren, maar ook vanwege de privacybescherming. Is er bijvoorbeeld loonbeslag gelegd bij een werknemer, dan mag in principe alleen de salarisadministratie hiervan weten. Zorg dus dat ook de salarisadministratie weet wat er mogelijk is om de werknemer verder te helpen.

Voldoende handvatten voor werknemer

Het is het beste om de werknemer door te verwijzen naar externe schuldhulpverleners. Afhankelijk van de woonplaats van de werknemer, zijn er verschillende instanties waar hij terechtkan. Op de website van budgetinstituut Nibud vindt u, naast de verschillende schuldhulpinstanties, ook diverse tools waarmee u zelf werknemers kunt helpen als de stap naar externe schuldhulpverleners te groot is. Hoewel een schuldhulpverlener de werknemer voldoende handvatten zal geven, is het voor u belangrijk om over het onderwerp in gesprek te blijven met de werknemer. Gebruik hiervoor vaste contactmomenten. Overigens is er niet alleen een rol voor u in de signalering, verwijzing, hulp en nazorg. De Nibud-tools kunt u namelijk ook inzetten om werknemers die (nog) niet in de financiële problemen zitten, wijzer te maken in geldzaken.