Volg ons op Linkedin    

Inloggen klantportaal   

Volg ons op Linkedin    

Inloggen klantportaal   

Maak van verlies een bron van groei
Verlies en rouw
14-7-2023
Maak van verlies een bron van groei

Dit artikel is geschreven door Iris Körbl – Kunst van Siegpatat Partnersupport.

Heb je er wel eens bij stilgestaan hoeveel een mens kan verliezen? Je gezondheid, je functie, je huis, je partner, je (ongeboren) kind, je vrienden, je toekomstverwachtingen, je leven.
Door alles waaraan je gehecht bent en waarbij verlies dreigt, wordt je geraakt. Meestal is dat uiterst pijnlijk en het beïnvloedt het functioneren langdurig en vaak blijvend. Het leren hanteren (coping) van dit verlies noemen we vaak een rouwproces. Iedereen krijgt hier vroeg of laat mee te maken. Is het daarom niet vreemd dat het onderwerp verlies in organisaties zo’n onontgonnen thema is? Bij machines en installaties worden risico’s geïnventariseerd en worden een preventief onderhoudsprogramma’s gemaakt. Maar bij onze Human Resources komen we vaak pas in actie als de klachten leiden tot concrete problemen als verzuim.

Verlies: verschillend en universeel tegelijk
De inzichten over rouw en verlies zijn veranderd. Over een aantal zaken is men het wel eens:
⦁ Iedereen rouwt op zijn eigen manier en in zijn eigen tempo
⦁ Rouw is geen ziekte, het is hard werken
⦁ Rouwen gaat niet voorbij
⦁ Luisteren, er voor de ander zijn, is cruciaal
⦁ Liever iets fout doen dan niets doen
⦁ Zingeving, en daarmee werk, helpt het rouwproces goed te doorleven; het biedt structuur en sociale steun

Maak van verlies een bron van groei
Als we verlies als onderdeel van het leven daarmee als onderdeel van het werk erkennen, kan het ook een bron van groei worden. Talloze boeken, artikelen en onderzoeken zijn gewijd aan verlies. Maar ondanks alle aanbevelingen, is verlies op het werk nog steeds een moeizaam thema. Veelal blijven we steken op onderwerpen zoals verlofduur en werkverdeling. We praten meestal niet over wat verlies met een mens doet, wat dat voor zijn of haar werk betekent en wat de gevolgen voor de organisatie zijn. Als werkgevers het delen van kennis en ervaring over verlies stimuleren, maken ze het onderdeel van hun organisatiecultuur. Dat is helpend voor de rouwende medewerker én het brengt de organisatie naar een hoger niveau; op die manier worden mens en organisatie sterker. Dat sluit goed aan bij wat Ausems en Kerkvliet drijft. En als relatie van hen dus waarschijnlijk ook bij u.

Als het zo simpel is… waarom doen we het dan niet?
De makkelijkste (èn lastigste) stap is eerst jezelf af te vragen:
⦁ Hoe kijk ik tegen verlies aan, vind ik het een belangrijk thema?
⦁ Hoeveel tijd kan (of wil) ik eraan besteden?
⦁ Ben ik in staat om echt te luisteren?
⦁ Durf ik -steeds weer opnieuw- het gesprek aan te gaan?
Daarna kun je dezelfde vragen kun je ook op organisatie- of afdelingsniveau stellen. Zie je overeenkomsten in de antwoorden? En wat brengt je dat aan inzicht?

Mijn eigen verlies
Verlieservaringen uit mijn kinderjaren waren het uiteenvallen van ons gezin en diverse verhuizingen. Tijdens mijn HR loopbaan van ruim 30 jaar, heb ik heel wat verlies gezien en meegemaakt. Mijn grootste verlies was toen mijn partner Siegfried overleed. Ik was toen kostwinner en moeder van 3 (pre)pubers. Ik heb ervaren wat er dan allemaal op je afkomt, hoe pittig het kan zijn en hoe lang het kan duren. Hoe belangrijk werk en collega’s zijn, wie je kan helpen en hoe je overeind blijft. En dat je op jezelf mag vertrouwen.
Mijn verlies heeft geleid tot mijn vrijwilligerswerk (ondersteuning terminaal zieken), mijn opleiding tot verlies- en rouwtherapeut en heeft bijgedragen aan de totstandkoming van Siegpatat Partnersupport.

Hoe kan Siegpatat Partnersupport een bijdrage leveren?
Met Siegpatat Partnersupport ondersteun ik medewerkers en organisaties bij (dreigend) verlies. In een traject op maat begeleid ik de medewerker; met luisteren, doorvragen en weer luisteren. Ik ondersteun waar ik kan en verwijs door waar nodig. Op die manier kan verzuim of conflict worden voorkomen en daarmee schade aan mens en organisatie worden beperkt.
Naast deze persoonlijke begeleiding kan ik ook het thema verlies op het werk bespreekbaar maken. Door leidinggevenden te ondersteunen of een praktisch programma op maat te maken. Maak verlies een bron van groei en laat mij je erbij ondersteunen. Bel gerust voor een vrijblijvend gesprek 06 83 27 51 58 of mail naar info@siegpatat.nl. Voor meer informatie: www.siegpatat.nl. U kunt natuurlijk ook contact opnemen met Ausems en Kerkvliet voor meer informatie over dit onderwerp op telefoonnummer is 074 – 30 30 580.