Volg ons op Linkedin    

Inloggen klantportaal   

Volg ons op Linkedin    

Inloggen klantportaal   

Een goede Bedrijfshulpverlening is van levensbelang!
Hoe vindt u de risicovolle ‘hoekjes’?
15-8-2022
Gezond en veilig werken begint met een Risico-Inventarisatie & -Evaluatie (RI&E)

Een ongeluk zit in een klein hoekje.
Jaarlijks tellen we binnen organisaties 60 doden, 4.400 bedrijfsongevallen, ruim 4.000 bedrijfsbranden en 11.000 reanimatieoproepen. Als alle risico’s in beeld zijn en we ons omringen door goed opgeleide BHV’ers dan kunnen deze cijfers naar beneden.

Hoe vindt u de risicovolle ‘hoekjes’?
Zodra u medewerkers in dienst heeft, bent u werkgever. En daarmee wettelijk verplicht om een Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) op te stellen. Onderdeel hiervan is een Plan van Aanpak – een ‘to do list’ met verbeterpunten en wie, wat doet. Hierin regelt u onder meer ook de bedrijfshulpverlening en bepaalt u hoe uw BHV’ers worden opgeleid, getraind en geoefend. Ook dat is verplicht. Vanaf 2021 wordt hierop scherp toegezien door de Arbeidsinspectie. Wie geen RI&E heeft, loopt kans op een flinke boete.

Wat te doen als organisatie.
Bij de uitvoering van een RI&E wordt ook gekeken of de BHV organisatie op orde is. Volgens de Arbowet bent u als werkgever verplicht om één of meer BHV’ers aan te wijzen. Het verplichte aantal BHV’ers is niet wettelijk vastgelegd. Vragen die in de RI&E gesteld worden:

  • Heeft het bedrijf een bedrijfsnood- of ontruimingsplan?
  • Zijn de vluchtwegplattegronden en bewegwijzering op orde en actueel?
  • Zijn er voldoende BHV’ers opgeleid?
  • Hebben de ontruimingsoefeningen plaatsgevonden?
  • Zijn alle BHV middelen – zoals brandblussers, AED en verbandkoffers – aanwezig en gecontroleerd?

De vertaling vanuit de RI&E naar de BHV-organisatie is dus maatwerk.

Wat doen de BHV’ers?
Zij hebben als taak om adequaat in te grijpen bij noodsituaties, zoals brand in het gebouw of wanneer iemand EHBO nodig heeft. In gevaarlijke situaties is vooraf duidelijk wie de leiding neemt en wie de overige medewerkers en gasten begeleidt. Bij een calamiteit is de BHV’er of Hoofd BHV ook de contactpersoon voor hulpdiensten, zoals brandweer, politie of ambulance.

Welke opleiding moet een BHV’er hebben?
De crux zit ‘m in de juiste opleiding, actuele kennis en goede uitrusting. Dat gaat verder dan een BHV hesje. Er zijn officieel geen regels voor, maar we weten wel dat een snelle online cursus u in de praktijk niet gaat redden. Net zo goed als een brand blussen meer is dan het doven van een veredelde barbecue. BHV’ers moeten daarnaast de basale Eerste Hulp goed kunnen verlenen en ze moeten het pand kunnen ontruimen. Er is geen wettelijke norm die aangeeft hoe vaak BHV’ers naar een opfriscursus moeten, maar de kracht van de herhaling biedt meer zekerheid op een goede afloop. Hoe lang een certificaat geldt, is arbitrair. Het belangrijkste is dat de kennis up-to-date blijft en de BHV’er zijn of haar vaardigheden niet verleert en te allen tijde, direct en zonder twijfel, handelend op kan treden.

Ondersteuning nodig?
Wij helpen u graag bij het opstellen, actualiseren of toetsen van uw risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). Ook kennen we de beste wegen om uw BHV organisatie in te richten en uw BHV’ers (bedrijfshulpverleners) op te leiden. Daarvoor werken we samen met Crisicom, onze partner op het gebied van veiligheid. Zij bieden door heel Nederland trainingen en oefeningen aan op het gebied van BHV en crisismanagement. Naast trainingen en oefeningen, levert Crisicom ook de benodigde BHV-middelen, maakt en actualiseert het BHV-plan en zorgt voor duidelijke en overzichtelijke veiligheids- en ontruimingsplattegronden.

Meer weten?
Neem contact op met Ausems en Kerkvliet op 0547 – 284800. Direct contact opnemen met Crisicom voor het plannen van een BHV cursus of het actualiseren van uw BHV-plan kan natuurlijk ook via 033 – 707 4797 of stuur uw vraag naar contact@crisicom.nl