Volg ons op Linkedin    

Inloggen klantportaal   

Volg ons op Linkedin    

Inloggen klantportaal   

Ook advisering buiten het sociale domein

Een objectief advies op medisch vlak wordt niet alleen in het sociaal domein gevraagd. Er zijn verschillende bedrijven en instanties die zich graag laten bijstaan op dit gebied.

 

Denk bijvoorbeeld aan een rechter die wil weten wat er medisch gezien aan de hand is met een betrokkene. Of een verzekeraar die een medische keuring wil laten uitvoeren in het kader van een levensverzekering.

Wij kunnen daarbij ondersteunen met onze expertise. Onze artsen en psychologen brengen de belastbaarheid en de problematiek in kaart. En geven advies waarmee men verder kan. Zodat beide partijen weten waar ze aan toe zijn.

Medisch onderzoek Wet schuldsanering natuurlijk persoon (Wsnp)

Wanneer mensen in de wettelijke schuldsanering komen, hebben ze een arbeids- en sollicitatieplicht. Niet iedereen is in staat om hieraan te voldoen. Vanwege een medische of psychische reden. Bij de rechter-commissaris moet dat worden aangetoond. Dat kan met een medische verklaring van een onafhankelijke partij. Waarin objectief staat aangegeven dat iemand (tijdelijk of gedeeltelijk) arbeidsongeschikt is. De arts of psycholoog werkt dit uit in een keuringsrapport waarmee de rechtbank een beslissing kan nemen.

Medische keuring acceptatie verzekering

Je kunt je in Nederland voor veel zaken laten verzekeren. Bij bepaalde verzekeringen is de gezondheid van de verzekerde van belang. Mede hierop wordt het risico en daarmee de premie bepaald. Deze afweging moet op juiste en actuele informatie worden gebaseerd. Een verzekeraar kan ervoor kiezen om daarvoor een objectieve medische keuring te laten doen.

De adviseurs van Ausems en Kerkvliet zijn experts op het gebied van de belastbaarheid van mensen. Door onze ervaring kunnen we een goede voorspelling doen. Een keuring in het kader van een verzekering is bij ons in goede handen. Een uitgebreid rapport geeft goed inzicht en handvatten voor het maken van de juiste afweging door de verzekeraar.

Verzuimbegeleiding Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Veel zelfstandig ondernemers zijn verzekerd tegen onverwachte uitval door ziekte. Als je dan uitvalt, is het prettig te weten dat een verzekering goede begeleiding biedt. We begrijpen de noodzaak om zo snel mogelijk weer aan het werk te kunnen. Maar goede begeleiding, klankborden en een goede re-integratie opbouw zijn daarin belangrijk. Dit bieden de artsen van Ausems en Kerkvliet. Een luisterend oor, vaststellen wat er aan de hand is en kijken naar wat nog wel kan. Vlot maar verantwoord.

Rijbewijskeuring

Een rijbewijskeuring is in meerdere gevallen noodzakelijk om het rijbewijs te kunnen verlengen. Het is verplicht voor:

·       75-plussers

·       beroepschauffeurs

·       taxichauffeurs

·       mensen met een medische indicatie

De keuring moet worden gedaan door een arts die daartoe bevoegd is. Ausems en Kerkvliet is gecertificeerd als arbodienst. Daardoor zijn onze artsen bevoegd om die keuringen te mogen doen. We kennen de route bij het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR). En zijn digitaal verbonden met hun portal. Daardoor zijn de bevindingen van de arts snel en veilig op de juiste plek. Zo hoeft de medische keuring geen vertraging op te leveren bij de verlenging van het rijbewijs.