Volg ons op Linkedin    

Inloggen klantportaal   

Volg ons op Linkedin    

Inloggen klantportaal   

Meedoen naar vermogen

Participatiewet

Het hebben van werk is belangrijk. Niet alleen omdat het een middel is voor het verdienen van inkomen. Maar het helpt ook bij het realiseren van persoonlijke waarden en doelen. Zoals creativiteit en deelname aan een (werk)gemeenschap.

De Participatiewet is bedoeld om mensen naar vermogen deel te laten nemen aan de arbeidsmarkt. Zodat iedereen die kan werken, ook gaat werken. Ook mensen met een arbeidsbeperking. En daarbij waar nodig worden ondersteund.

Gezondheidsproblemen zijn heel erg vervelend. Zeker als ook het functioneren daardoor wordt belemmerd. De gemeente moet dan vaststellen wat de mogelijkheden en de behoeften van de cliënt zijn. Door middel van zorgvuldig onderzoek brengt Ausems en Kerkvliet in kaart wat de gezondheidsproblemen zijn. En tot welke belemmeringen deze problemen leiden. Maar vooral welke mogelijkheden er wel zijn.

Medisch belastbaarheidsonderzoek (MBO)

Tijdens het onderzoek wordt de medische belastbaarheid in relatie tot werk in kaart gebracht. De door de gemeente gestelde vragen worden door de arts beantwoord. Wat zijn de beperkingen? In welke mate speelt dit? En wat zijn de mogelijkheden? Dit wordt vastgelegd in een medisch rapport met daarbij een Functionele Mogelijkheden Lijst (FML).

Psychologisch onderzoek

Zijn er spanningen of angsten door somberheid of emotionele labiliteit? En beperkt dit de mogelijkheden van een cliënt? Dan is het zinvol en noodzakelijk om dit te onderzoeken. Een psycholoog brengt dan de psychische belastbaarheid in kaart. Daarbij worden onder andere het persoonlijk en sociaal functioneren, de emotionele stabiliteit en de psychosociale omstandigheden beoordeeld. Waar nodig wordt dit uitgebreid met een beroepenvoorkeur- en capaciteitenonderzoek.

Ons advies biedt handvatten voor een succesvol traject richting werk of activering. Om zo duurzaam te kunnen bijdragen aan de samenleving.

Arbeidsdeskundig onderzoek

Op grond van de medische bevindingen en vastgestelde beperkingen maakt de arbeidsdeskundige de vertaalslag tussen de beperkingen van de cliënt en zijn mogelijkheden op de lokale arbeidsmarkt. De arbeidsdeskundige houdt daarbij zoveel mogelijk rekening met alle factoren zoals achtergrond wat betreft scholing en werk, voorkeuren en zijn medische situatie.

Gecombineerde onderzoeken

Naast de medische, psychologische of arbeidsdeskundige onderzoeken, worden met grote regelmatig gecombineerde onderzoeken aangevraagd. Daar waar er sprake is van een combinatie van medische, psychologische en arbeidsdeskundige vraagstukken. Onze adviseurs werken daarin nauw met elkaar samen. En maken vanzelfsprekend gebruik van de uitkomst van het voorafgaande onderzoek. Zodat er een volledig en samenhangend advies wordt gegeven aan de opdrachtgever.


Loonwaarde onderzoek

Een werknemer met een arbeidsbeperking is mogelijk niet in staat om dezelfde productiviteit te leveren als iemand zonder beperkingen. Om vast te stellen wat het verschil is wordt de verdiencapaciteit bepaald. De zogenaamde loonwaardemeting. De arbeidsdeskundige bezoekt de werkplek en observeert de werkzaamheden. Meet de loonwaarde en geeft hierover een uitgebreide rapport aan de gemeente. Aan de hand daarvan kan de hoogte van de loonkostensubsidie voor de werkgever worden vastgesteld.