Volg ons op Linkedin    

Inloggen klantportaal   

Volg ons op Linkedin    

Inloggen klantportaal   

Maar we ondersteunen bij nog veel meer!

Maar we ondersteunen bij nog veel meer!

Naast de Participatiewet, Jeugdwet en de Wmo zijn er nog meer beslissingen bij gemeentes afhankelijk van een medische situatie. Waar gaat het dan over?

Studietoeslag

Een student geeft aan dat hij/zij niet in staat is om naast de reguliere studiebelasting, te werken. Er kan dan een aanvraag voor studietoeslag worden gedaan bij de gemeente. De arts brengt de medische belastbaarheid in kaart in relatie tot arbeid en studie. Aan de hand daarvan kan de gemeente beslissen om de toeslag toe te kennen of af te wijzen.

Indicatie kinderopvang

Eén van de ouders, of beide ouders geven aan dat ze niet in staat zijn om de zorgtaken voor hun kind te kunnen vervullen. Er wordt gekeken naar de gezinssamenstelling en de eventuele gezondheidsproblemen van de ouders. Aan de hand van deze informatie kan de noodzaak en de mate worden bepaald voor de kinderopvang.

Bijzondere bijstand

Elke inwoner van de gemeente kan bijzondere bijstand aanvragen. Dit is een uitkering waarmee extra en bijzondere kosten kunnen worden betaald wanneer een inwoner dit niet zelf kan betalen. Maar is een gevraagde voorziening of kosten medisch noodzakelijk zijn? Dan is medisch advies noodzakelijk. Er vindt een op de vraagstelling gericht onderzoek plaats met een goed onderbouwd advies als resultaat.

Controle schoolziekteverzuim

Op verzoek van de leerplichtambtenaar kan de medisch adviseur onderzoek doen naar de rechtmatigheid van hoogfrequent schoolverzuim. De vraag kan zijn of leerling alsnog tijdelijk vrijgesteld moet worden van de leerplicht. Bij het onderzoek wordt veelal ook met de ouders gesproken.

Ontheffing leerplicht

Een kind kan door een bijzonder gezondheidsprobleem (gedurende een langere tijd) geen onderwijs volgen. De medisch adviseur kan in dit geval adviseren over duur en noodzaak tot vrijstelling van de leerplicht en eventuele alternatieve vormen van onderwijs.