Volg ons op Linkedin    

Inloggen klantportaal   

Volg ons op Linkedin    

Inloggen klantportaal   

Curatie 

(behandelen van het verzuim)

Wanneer uw medewerker niet kan werken vanwege ziekte, dan is snelle actie cruciaal. U bent gebaat bij een zo snel mogelijke en duurzame terugkeer. Verzuimt uw medewerker regelmatig? Wat is de aard van het verzuim? Welke factoren spelen een rol? Welke werkzaamheden kan de medewerker wel verrichten? Allemaal vragen die aan de orde komen in het consult met onze adviseurs. Met als doel snelle en verantwoorde terugkeer en voorkomen van verzuim in de toekomst.

Wat mag u nog meer van ons verwachten? Advies op organisatieniveau. Zowel vanuit trends die we zien tijdens de consulten als in cijfermatige analyses.

Verzuimconsult

Op basis van met u gemaakte afspraken nodigen wij uw medewerker uit bij de bedrijfsarts. Of bij een andere adviseur, zoals een arbeidsdeskundige of psycholoog. Hoe eerder, hoe beter. We gaan op zoek naar de oorzaak en de aard van het verzuim. En begeleiden u en uw medewerker in het re-integratietraject. Met elkaar zijn we verantwoordelijk voor een duurzame terugkeer waarbij ook de verplichte stappen vanuit de Wet verbetering poortwachter worden gevolgd.

Providerboog

Om een snelle duurzame terugkeer in werk te bevorderen, schakelen we waar nodig externe deskundigheid is. Expertise die we zelf niet in huis hebben. Zoals fysiotherapeutische behandelingen, spoor2 trajecten en revalidatiezorg. Hiervoor hebben we afspraken met diverse organisaties. Natuurlijk kunnen we ook aansluiten bij uw eigen samenwerkingspartners. Het inschakelen van externe deskundigheid wordt altijd vooraf met u besproken. Zodat u niet voor verrassingen komt te staan.