Volg ons op Linkedin    

Inloggen klantportaal   

Volg ons op Linkedin    

Inloggen klantportaal   

Meer dan verzuimbegeleiding

Preventie

Voorkomen is beter dan genezen. Een verzuimende medewerker kost de organisatie extra energie, extra geld, minder productiviteit. En dat is niet wat u wilt. U wilt dat medewerkers veilig, gezond en met plezier kunnen blijven werken. Niet alleen vandaag, maar ook in de toekomst. Dat begint bij een goed beeld van de risico’s in de organisatie.

Risico Inventarisatie en Evaluatie (RIE)

Om veilig en gezond te kunnen werken, en een aantrekkelijke werkgever te zijn, is het in kaart brengen van de risico’s de basis. Risico’s als beeldschermwerk, straling, tillen, werkstress, machineveiligheid. En ook mogelijk besmettingsgevaar, zoals met Covid. U weet ongetwijfeld als geen ander waar de risico’s liggen. Samen met onze bedrijfsarts, adviseur arbeid en organisatie, veiligheidskundige en/of arbeidshygienist werkt u (en uw preventiemedewerker) gestructureerd aan het in kaart brengen van de risico’s. En, wat belangrijker is. U stelt een plan op om de risico’s weg te nemen of te verminderen. Het is een verplichting vanuit de arbeidsomstandighedenwet om een RIE op te stellen en bij wijzigingen in de organisatie aan te passen aan de nieuwe situatie. Niet om ‘af te vinken’, maar omdat het ècht helpt in het bevorderen van de veiligheid en gezondheid van uw medewerkers. En dus ook voor de vitaliteit van uw onderneming.

Bedrijfshulpverlening (BHV)

Wanneer de veiligheid of de gezondheid van medewerkers en bezoekers in gevaar komt, komt de bedrijfshulpverlener in beeld. Het kan gaan om brand, ongevallen of letsel op de werkplek, een explosie, een hartstilstand. Bij dit soort situaties treedt de bedrijfshulpverlener op. Hij coördineert de hulpverlening en alarmeert hulpdiensten. Het aantal bedrijfshulpverleners, een verplichte rol voor uw organisatie, vloeit voort uit de Risico Inventarisatie en Evaluatie. De aard van het bedrijf, de risico’s, de omvang zijn daarbij van belang.

Onze partner in het opleiden van BHV’ers  is Crisicom. Zij zijn expert op dit terrein. Ook in het opstellen van veiligheids- en ontruimingsplattegronden en van veiligheidsplannen.

Bel ze op 033-707 4797 of mail naar contact@crisicom.nl. Meer informatie over wat ze voor uw onderneming kunnen betekenen vind u op www.crisicom.nl

Of bekijk hier onze flyer over Bedrijfshulpverlening.

Preventief Medisch Onderzoek (PMO)

Hoe veilig, gezond en vitaal is uw organisatie? Zijn uw mensen gemotiveerd? Hebben ze stress? Of juist energie? Bewegen ze genoeg? Ontwikkelen ze zich voortdurend? Hoe is hun werkvermogen? Een preventief medisch onderzoek, eventueel aangevuld met een medewerkers tevredenheid onderzoek, geeft inzicht in mentale en fysieke gesteldheid van uw medewerkers. En is afgeleid van de risico’s zoals die in de Risico Inventarisatie en Evaluatie zijn vastgesteld. Het is één van de instrumenten om problemen vroegtijdig te onderkennen en te voorkomen.

De uitkomsten van een PMO geven medewerkers een beeld van hun persoonlijke risico’s en de acties die ze kunnen nemen om zichzelf te versterken. Ook op organisatieniveau geeft de uitkomst een overzicht van de stappen die genomen kunnen worden om de organisatievitaliteit te laten groeien. Het is een waardevol onderzoek dat idealiter opgevolgd wordt met gerichte acties. Juist dan wordt waarde toegevoegd.

Arbeidsomstandighedenspreekuur

Uw medewerkers mogen op eigen verzoek een afspraak maken met de bedrijfsarts, juist als ze niet verzuimen. Het draagt bij aan preventie van verzuim en beroepsziekten. Ze kunnen vragen stellen over hun gezondheid in relatie tot hun werk. De medewerker krijgt een terugkoppeling van het gesprek en kan dat met u delen. Maar dat is geen verplichting. De kosten van een arbeidsomstandighedenspreekuur worden gedragen door u als werkgever.

Geen inzicht, toch betalen? Dat is inderdaad het geval, maar als het uitval voorkomt is het een goede investering geweest.

Coaching

Coaching is een effectieve manier om in persoonlijke gesprekken medewerkers te helpen. Bij een verandering op of in het werk, met het omgaan met lastige situaties, met de balans privé en werk, met loopbaanvragen. Een uiteenlopend scala aan vragen. Coaching draagt bij aan het versterken van duurzaam effectief gedrag. Waardevol voor mens en organisatie. Onze psychologen nemen de rol als coach zeer serieus, met respect voor de ander. Voor zeer specifieke coachvraagstukken beschikken we over een netwerk van ervaren coaches.

Werkplekonderzoek

Naast psychisch verzuim zijn ook fysieke klachten een belangrijke reden voor uitval. Dat is in uw organisatie vast niet anders. Aandacht geven aan een goede werkplek kan uitval voorkomen. Ook de werkplek thuis, zeker nu we steeds meer thuis werken. Een ergonoom of arbeidsdeskundige kijkt naar de fysieke belasting en de inrichting van de werkplek. Komt met tips en adviezen wat er veranderd kan worden. Een kleine aanpassing kan grote verschillen maken.

Keuringen

Iedere functie stelt eisen aan medewerkers. Zijn mensen nog in staat om aan die eisen te voldoen? Belangrijk, zodat ze geen gevaar vormen voor zichzelf of anderen. In bepaalde beroepen zijn keuringen zelfs verplicht. Wij ondersteunen bij de functiegerichte keuringen.

Vertrouwenspersoon

Ongewenst gedrag zoals pesten, agressie, geweld, discriminatie en seksuele intimidatie komt helaas ook voor in organisaties. Beschermt u uw medewerkers tegen dergelijk gedrag? Tegen psychosociale arbeidsbelasting? Neemt u ongewenst gedrag serieus? Los van het feit dat u het vanuit de Arbowet verplicht bent, wilt u dat gedrag in uw organisatie voorkomen. Het bespreekbaar maken is voor de getroffen medewerkers niet altijd eenvoudig. Een vertrouwenspersoon kan die drempel verlagen. Dit kan een medewerker uit uw eigen organisatie zijn, maar ook een externe vertrouwenspersoon via Ausems en Kerkvliet. Een persoon die onafhankelijk, toegankelijk, integer en empathisch de eerste opvang doet. En samen met de werknemer en u als werkgever oplossingen zoekt om het ongewenste gedrag te stoppen. Zo werkt u aan een goede werksfeer en houdt u uw medewerkers duurzaam inzetbaar.