Volg ons op Linkedin    

Inloggen klantportaal   

Volg ons op Linkedin    

Inloggen klantportaal   

Gezond, veilig en vitaal werken

Amplitie

(versterken van de positieve werkbeleving)

Amplitie is gericht op het bevorderen van positieve toestanden. Zoals werkgeluk, bevlogenheid, welzijn en vitaliteit. Voor alle medewerkers, juist ook voor medewerkers die al bevlogen en gelukkig zijn. Door in te zetten op amplitie neemt de noodzaak van interventies rondom curatie en preventie af. Het draagt bij aan het bedrijfsbelang.

Vitaal ondernemen en vitaal werken is daarom niet alleen een kwestie van inzet van losse diensten en producten. Het gaat over leiderschap, over een context en een cultuur creëren en daar continu mee bezig zijn. Het is een integrale aanpak van alle aspecten die het werkvermogen versterken. Om zo het verloop te beperken en het verzuim te verlagen. Maar ook om de weerbaarheid en het werkplezier te verhogen. Zodat mensen trots zijn op de organisatie waar ze werken.

Goed gesprek

Een goed gesprek is de basis voor onze langdurige samenwerking. Wij doen liever een ‘vitaal’ aanbod nadat we ons een beeld hebben kunnen vormen van uw organisatie. Zodat we weten hoe u aankijkt tegen de inzet van mensen. Wat de dynamiek in het bedrijf is. Waar u tegenaan loopt. Wat de cultuur is. En waar u ‘wakker’ van ligt in het kader van vitaal ondernemen. We laten u graag onze visie zien en horen zodat we samen de dienstverlening kunnen opstarten. En daar hoort vanzelfsprekend ook een goede verzuimbegeleiding bij.

Vitaal leiderschap

Leidinggevenden hebben een cruciale rol in organisaties. Sociale steun bieden is van groot belang in het creëren van een veilige sfeer waar ruimte en feedback wordt gegeven. Dat draagt in grote mate bij aan het optimaliseren van teamwork, aan de sociale cohesie. En het vormt ook de cultuur en de waarden die u nastreeft. Wij geven inzicht hoe om te gaan met stress bij medewerkers en in gedrag van leidinggevenden. Maar ook in wat life events betekenen voor mensen en voor hun werk. Kortom: aandacht geven aan medewerkers. We hebben adviseurs in eigen dienst en samenwerkingspartners die u en uw leidinggevenden daarbij kunnen ondersteunen.

Medewerkerstevredenheidsonderzoek

Weet u wat er echt leeft en speelt bij uw medewerkers? Zijn ze betrokken bij verbeteringen? Hoe voelen ze zich? Een medewerkerstevredenheidsonderzoek draagt bij aan het krijgen van inzicht. Inzicht in het niveau van welbevinden. Zoals bijvoorbeeld bevlogenheid, geluk en arbeidstevredenheid. Inzicht in de perceptie van het werk en de werkplek. De informatie die dit oplevert draagt bij aan het stellen van een goede ‘diagnose’. Op basis van die diagnose zetten we gerichte interventiesin. Ook hierin begeleiden wij u.

Werkvermogen

Hoe is het gesteld met het werkvermogen in uw organisatie? De mate waarin uw medewerker zijn huidige werk kan doen, nu en in de toekomst. Verminderd werkvermogen voorspelt (langdurig) verzuim. En het geeft inzicht in de mate van werkgeluk, in productiviteit en in het al dan niet optimaal presteren. Het geeft daarmee ook inzicht in de kans op verbetering. De leeftijdsopbouw van uw organisatie speelt een grote rol bij de ontwikkeling van het werkvermogen. Het werkvermogen wordt gemeten door de Work Ability Index (WAI) en bestaat uit een aantal factoren. Deze factoren zijn in de Infographic Vitaal werken en Vitaal ondernemen opgenomen. Het gaat om gezondheid, competenties, motivatie en werk- en organisatiekenmerken. Maar ook om de wijze waarop gestuurd wordt op deze factoren. Samen met u dragen we graag bij aan een vitale organisatie waar mensen met plezier duurzaam, veilig en vitaal kunnen werken.

 

Een leven lang leren

Om duurzaam te blijven werken en aansluiting te houden bij de arbeidsmarkt is het nodig dat medewerkers zich permanent blijven ontwikkelen. Ze moeten kansen krijgen om zich voortdurend te ontwikkelen en hun kennis en vaardigheden op peil te houden. Het is een belangrijke voorwaarde om duurzaam en vitaal te kunnen blijven werken. 

Dat vraagt om ruimte voor ontwikkeling en om inzicht in de benodigde kennis en vaardigheden (competenties), nu en in de toekomst. Omdat de vraag naar talent de komende jaren fors zal toenemen, zal het steeds moeilijker worden deze talenten aan te trekken en te behouden. Het wordt dus steeds belangrijker voor organisaties om de medewerkers blijvend te ontwikkelen. Ook medewerkers moeten een actieve rol gaan spelen en bereid zijn levenslang te leren. Succesvolle medewerkers werken voortdurend aan de ontwikkeling van hun vaardigheden. Kennis en vaardigheden blijven bij voortdurende ontwikkeling op peil. Met als gevolg meer tevredenheid over het werk en een lager verzuim.  

Een voorwaarde voor duurzame inzetbaarheid is ook ervoor te zorgen dat elke medewerker op de juiste plek zit. Past het werk nog bij de persoon en andersom. Dit wordt bepaald door het talent en de kennis, ervaring en vaardigheden en de motivatie van de medewerker in relatie tot de werkcontext. Is de medewerker in balans met zijn werkcontext, dan is er een fit: de medewerker voelt zich gezond, heeft plezier in zijn werk en presteert goed.

 

Ausems en Kerkvliet en New Heroes zijn partners om een leven lang leren mogelijk te maken. Zodat uw medewerkers toegang krijgen tot hun eigen ‘leerreis’. Zie de flyer over onze samenwerking. Werk aan jezelf