Volg ons op Linkedin    

Inloggen klantportaal   

Volg ons op Linkedin    

Inloggen klantportaal   

Arbodienstverlening

Arbodienstverlening,
een verplichting?

Ja, het is verplicht om als werkgever een contract met een arbodienst af te sluiten. De arbodienst ondersteunt bij:

Verzuimbegeleiding,

het voorkomen van verzuim (preventie),

periodiek arbeidsgeneeskundige onderzoeken, en

het opstellen en uitvoeren van risico-inventarisaties.

Dat doen wij natuurlijk ook. Maar liever vanuit toegevoegde waarde
dan vanuit een verplichting. En zeker verder dan de verplichte thema’s.
Hoe worden en blijven uw mensen vitaal? Dat is waar het
om gaat. Daar worden uw medewerkers en uw organisatie beter van!

Verzuim, en dan?

Begeleiding en re-integatie

Als uw medewerker, ondanks uw inspanningen en ondersteuning, niet kan werken vanwege ziekte, dan is snelle actie cruciaal. U bent beiden gebaat bij een duurzame terugkeer naar werk. Ziekte betekent echter niet per definitie dat uw medewerker niet kan werken. Wellicht kan hij of zij andere werkzaamheden wél uitvoeren. Ongetwijfeld bent u daarover al in gesprek.

Wij ondersteunen u en uw medewerker naar volledige terugkeer. We spreken met u af op welk moment onze adviseurs starten met de begeleiding. Snel, transparant en duidelijk. Met een vast team, waaronder onze bedrijfsartsen en psychologen. U wordt daarbij geholpen door een verzuimtool waarin alle stappen van het begeleidingstraject zijn vastgelegd. Conform de Wet verbetering poortwachter. Zodat u niets mist!

Klik hier voor een demo van het systeem op Track Verzuim Software

Verzuim, en dan?

Begeleiding en re-integatie

Als uw medewerker, ondanks uw inspanningen en ondersteuning, niet kan werken vanwege ziekte, dan is snelle actie cruciaal. U bent beiden gebaat bij een duurzame terugkeer naar werk. Ziekte betekent echter niet per definitie dat uw medewerker niet kan werken. Wellicht kan hij of zij andere werkzaamheden wél uitvoeren. Ongetwijfeld bent u daarover al in gesprek.

Wij ondersteunen u en uw medewerker naar volledige terugkeer. We spreken met u af op welk moment onze adviseurs starten met de begeleiding. Snel, transparant en duidelijk. Met een vast team, waaronder onze bedrijfsartsen en psychologen. U wordt daarbij geholpen door een verzuimtool waarin alle stappen van het begeleidingstraject zijn vastgelegd. Conform de Wet verbetering poortwachter. Zodat u niets mist!

Klik hier voor een demo van het systeem op Track Verzuim Software

Arbodienstverlening is meer dan verzuimbegeleiding

Het in kaart brengen van arbeidsrisico’s is van groot belang in het voorkomen of verminderen van verzuim. De risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) is daarvoor de basis. Verplicht én belangrijk. Het is de basis voor uw arbeidsomstandighedenbeleid. Weet u waar de risico’s liggen? Op zowel fysiek als sociaal vlak? Dan weet u ook welke maatregelen genomen moeten worden. Dat legt u vast in een plan van aanpak. Een goed beleid beperkt de gezondheidsrisico’s, vermindert het verzuim (preventie) en bevordert de reintegratie bij verzuim.

De RI&E is tevens de basis voor een periodiek arbeidsgeneeskundig onderzoek (PAGO) of een preventief medisch onderzoek (PMO). Op basis van de risico’s biedt u uw medewerkers een individueel onderzoek aan. De medewerker krijgt daardoor inzicht in zijn eigen gezondheid en welzijn. Met de uitkomsten op afdelings- en organisatieniveau bepalen we gezamenlijk welke interventies worden ingezet.

Al een RI&E opgesteld en een PAGO of PMO uitgevoerd? Dat is geen eindpunt, maar een nieuwe start. Een start om gezond, veilig en vitaal te (blijven) werken.

Gezond, veilig en
vitaal werken

Een integrale benadering

Mensen worden steeds ouder, werken steeds langer en de veranderingen in werk nemen toe. Dat vraagt veel van u en uw medewerkers. Het is de uitdaging voor de komende jaren. Waar kunt u het werk verbeteren zodat de risico’s verminderen? Vanzelfsprekend begeleiden we u bij verzuim. Maar altijd met de brede blik naar gezond, veilig en vitaal werken. Het vraagt om een integrale benadering. En natuurlijk zijn verzuimbegeleiding, een risico-inventarisatie (RI&E) en een preventief medisch onderzoek (PMO) daar onderdelen van. Maar wat is daarnaast van belang? Zijn uw mensen gemotiveerd? Ontwikkelen ze zich? Hebben leidinggevenden de juiste skills? Is de werkomgeving adequaat ingericht? Krijgen uw medewerkers energie of juist stress van hun werk?

Op deze terreinen ligt onze expertise. Met onder andere onze (organisatie)psychologen, veiligheidskundigen, arbeidsdeskundigen en bedrijfsartsen. Samen met u werken aan vitale medewerkers die er op hun beurt voor zorgen dat ook uw organisatie vitaal is. Het gaat altijd om mensen. Meer werkplezier, minder ziekteverzuim, een hogere arbeidsproductiviteit en minder verloop. Het zijn maar enkele voorbeelden van effecten die optreden wanneer u aandacht geeft aan de gezondheid, betrokkenheid, motivatie en ontwikkeling van uw mensen. Ervoor zorgen dat uw mensen fit blijven voor het steeds veranderende werk. Zodat ze vitaal en duurzaam inzetbaar zijn. Voor ons is duurzame inzetbaarheid het vermogen van mensen om nu en later toegevoegde waarde in werk te leveren én te ervaren!

Het belang van mensen in organisaties is cruciaal. Wij ondersteunen u graag bij uw succes.

Infographic

De basis voor een vitale organisatie!

We hebben onze visie op arbodienstverlening visueel gemaakt. De integrale benadering! Onze kijk op vitaal ondernemen en vitaal werken.

Nieuwsgierig hoe wij u kunnen ondersteunen? We komen graag langs voor een gesprek. Bel met Harm Krabbenborg 06-15086487 of met Erik van Lenthe 06-22924339 om een afspraak te maken.

Onze diensten

 

Verzuim en dan?

Curatie (behandelen van het verzuim)

Verzuimconsult

Providerboog

Meer dan verzuim-
begeleiding

Preventie (voorkomen van het verzuim)

Risico Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E)

Bedrijfshulpverlening (BHV)

Preventief Medisch Onderzoek (PMO)

Arbeidsomstandighedenspreekuur

Coaching

Werkplekonderzoek

Keuringen

Vertrouwenspersoon

Gezond, veilig en
vitaal werken

Amplitie (versterken van de positieve
werkbeleving)

Goed gesprek

Vitaal leiderschap

Medewerkerstevredenheidsonderzoek

Werkvermogen

Een leven lang leren