log in voor de WEBkoppeling

Ook in 2016 weer meer burn-out door werk >>

Campagne tegen zwangerschapsdiscriminatie >>

Campagne beschut werk >>

Inspectie SZW in de knel >>

GZ-Psycholoog >>

Bedrijfsarts >>

print deze pagina

Psychologisch

Psychische belastbaarheid
Als de problemen van psychische aard een goed functioneren beperken, kan de AenK-psycholoog na onderzoek het profiel van de resterende mogelijkheden opstellen. Het psychologisch onderzoek, dat bestaat uit een gesprek en verschillende testen, kan met enkele onderzoekmodules worden aangevuld tot een uitgebreid psychodiagnostisch beroepenvoorkeur en capaciteiten onderzoek. Daarmee biedt het advies een volledig op de persoon toegesneden basis voor een genuanceerd re´ntegratieplan.

Psychotherapeutische Interventies
Als psychische problemen bij langdurige uitval een terugkeer naar de arbeidsmarkt belemmeren is het mogelijk tijdens het re´ntegratietraject een psychotherapeutische interventie uit te voeren. Een aantal arbeidsbelemmerende problemen is immers goed toegankelijk voor psychotherapie. Als gemotiveerde cliŰnten deelnemen aan korte behandelingen, ingekaderd in een resocialisatie-, arbeidsrevalidatie- of re´ntegratietraject, dan is de kans groot dat de vooruitgang die geboekt is van blijvende aard is. Voor een negental problemen van psychische aard is door AenK een therapieprotocol ontworpen. De interventies hebben het karakter van het vergroten van de eigen weerbaarheid door het uitbreiden van oplossingsstrategieŰn, door de perceptie positief te be´nvloeden en door het aanleren van vaardigheden die mensen in staat stellen ook in de toekomst zelf meer grip op hun leven te hebben. Zij worden uitsluitend op strikte indicatie als training gegeven aan werknemers die zich met psychische problemen ziek gemeld hebben of aan cliŰnten die hun mogelijkheden in een re´ntegratietraject willen uitbreiden.