log in voor de WEBkoppeling

Ook in 2016 weer meer burn-out door werk >>

Campagne tegen zwangerschapsdiscriminatie >>

Campagne beschut werk >>

Inspectie SZW in de knel >>

GZ-Psycholoog >>

Bedrijfsarts >>

print deze pagina

Gezondheidsmanagement

Employability
Met de term employability wordt aangeduid in welke mate het talent en de kwaliteiten van medewerkers worden benut ten dienste van de organisatie waarvoor zij werkzaam zijn. Met andere woorden: haalt de organisatie (op een verantwoorde manier) alles uit haar medewerkers? De vraag kan ook andersom worden gesteld: wat zijn de mogelijkheden voor de medewerker om zich te ontplooien, zodat sprake is van een blijvende uitdaging, een groeiende bijdrage aan het presteren van de organisatie met dientengevolge meer voldoening en een sterke binding met de werkgever? Door de op handen zijnde vergrijzing en het schaarser worden van talent is het belang van deze vraagstukken flink toegenomen. AenK kan u van dienst zijn met tevredenheids- en functioneringsonderzoek alsmede met medisch en psychologische beoordeling van kandidaat-medewerkers en (in geval van overplaatsing) van bestaande medewerkers. Doel is de inbreng van medewerkers te optimaliseren zodanig dat beide partijen er baat bij hebben.

Vitaliteit en motivatie
Als allround mensenpartner kan AenK u behulpzaam zijn bij het optimaliseren van de fysieke en mentale vitaliteit van uw medewerkers. Het doel is drieledig:
a) het voorkomen van ziekteverzuim en (langdurige) uitval
b) verbeteren van het prestatieniveau
c) vergroten van het arbeidsplezier

AenK levert daarbij geen standaardproduct maar treedt met geļnteresseerde opdrachtgevers in overleg over de middelen die het beste kunnen worden ingezet. Deze kunnen onder meer liggen op het gebied van fitness, voeding en bedrijfscatering, stresspreventie, werkplekmassage, tevredenheidsonderzoek, werkplekbeleving, etc.