log in voor de WEBkoppeling

Ook in 2016 weer meer burn-out door werk >>

Campagne tegen zwangerschapsdiscriminatie >>

Campagne beschut werk >>

Inspectie SZW in de knel >>

GZ-Psycholoog >>

Bedrijfsarts >>

print deze pagina

Ergotherapeutisch

Meer dan 1.4 miljoen mensen in Nederland zijn door ziekte of een handicap belemmerd in het uitvoeren van hun werk. Bij lichamelijke beperkingen kunnen ergotherapeutisch advies en begeleiding de deelname aan het arbeidsproces verbeteren of het reÔntegratieproces bevorderen. Ergotherapie richt zich niet op de ziekte of handicap zelf, maar op de praktische gevolgen ervan bij het uitvoeren van dagelijkse activiteiten. De ergotherapeut zoekt samen met de arbeidsgehandicapte naar oplossingen. Soms zijn de obstakels te groot. Dan zijn alleen andere werkzaamheden mogelijk. Vaak ligt de oplossing in het anders leren handelen of aanpassen van de werkomgeving. Daarbij kunnen voorzieningen een goede aanvulling zijn. Voorbeelden zijn het rolstoeltoegankelijk maken van de werkomgeving of een aangepast toetsenbord voor iemand met een verminderde handfunctie. Naast het inzetten van voorzieningen is het van groot belang dat men leert zijn mogelijkheden optimaal te benutten. Tijdens de ergotherapeutische interventie worden de belemmeringen op een praktische manier benaderd. Hoe kan een cliŽnt leren omgaan met zijn klachten, hoe kan hij een dagindeling maken die hem minder energie kost of welke voorzieningen kunnen hem helpen om weer zelfstandig te functioneren? Op deze vragen zoekt de ergotherapeut samen met de cliŽnt een antwoord. Naast advisering in de reÔntegratie verzorgt AenK ook advisering ten behoeve van indicering voor GPK of WMO.