log in voor de WEBkoppeling

Ook in 2016 weer meer burn-out door werk >>

Campagne tegen zwangerschapsdiscriminatie >>

Campagne beschut werk >>

Inspectie SZW in de knel >>

GZ-Psycholoog >>

Bedrijfsarts >>

print deze pagina

Arbeidsmedisch

Advies
Als een gezondheidsprobleem beperkingen oplegt, doet de medisch adviseur onderzoek naar de aard van de problemen. Daartoe wordt veelal een uitgebreid lichamelijk onderzoek ingesteld. Gezocht wordt vooral naar hetgeen wel mogelijk is, naar structurele functionele mogelijkheden. Met belemmeringen, voortkomend uit fysieke of psychische problemen, wordt rekening gehouden. De rapportage wordt opgesteld volgens de gangbare normen (onder meer UWV-standaarden) en kan als uitgangspunt dienen voor het opstellen van een re´ntegratieplan, een Indicatie WIA gemeentelijke doelgroep, een probleemanalyse in WVP-kader, een beroepskeuzeadvies, een plan voor sociale activering, het verlenen van vrijstellingen der sollicitatieplicht of het stellen van de medische indicatie tot ontheffing van de Inburgeringsplicht. Ook in het kader van de WMO worden onderzoeken gedaan inclusief die voor huishoudelijke verzorging.

Begeleiding en therapie
Sommige mensen die (lange tijd) met gezondheidsproblemen kampen, en soms lange tijd inactief zijn geweest, moeten leren hun resterende capaciteiten goed te benutten. AenK adviseert over arbeidsgewenningstrajecten en arbeidsrevalidatietherapieŰn. Ook kan de medisch adviseur hen tijdens het traject begeleiden. Deze begeleiding wordt desgewenst op de werkplek voortgezet. Bij scholing en re´ntegratie van werkzoekenden met een grote afstand tot de arbeidsmarkt blijken medische en psychosociale problemen vaak tot een verhoogd verzuim te leiden. Onze medisch adviseurs kunnen re´ntegratiebureaus en gemeenten ondersteunen in het opstellen van een verzuimbeleid, een verzuimreglement en in het uitvoeren van een strak systeem van verzuimbegeleiding. Kernpunt is dat zij cliŰnten leren om anders met hun probleem om te gaan en helpen bij het vinden van oplossingen. Gevolg is dat op verantwoorde wijze vlot wordt hervat.